MUCTC.VN - 15 năm kinh điển tái hiện
Trực tuyến:
0
Máy chủ:
 
Hiện tại:
 

Nhân vật

Bảng xếp hạng
HệNhân vậtCấpResetBang hộiVị tríReset cuối
1Thiên TướngMoiTapChoi40082Slayer Noria00:21:51 12-03
2Thiên NữOKKKOK40082 Kubera Mine00:29:11 12-03
3Thiên TướngHello40082Slayer Kubera Mine00:30:35 12-03
4Thiên NữCAVE40082Slayer Kubera Mine00:32:13 12-03
5Thiên SứCayDoDW140082 Barracks of Balgass00:45:17 12-03
6Thiên NữTuanhBuff40082 Barracks of Balgass00:49:45 12-03
7Thiên SứTuanhMns40082 Barracks of Balgass00:53:15 12-03
8Thiên SứTuanh140082 Barracks of Balgass00:55:10 12-03
9Thiên NữQuanBui9040082Slayer Elbeland01:09:01 12-03
10Quyền VươngHiro40082 Arena01:13:24 12-03
11Thiên SứRichter40082 Arena01:13:24 12-03
12Thiên TướngKira40082 Arena01:13:24 12-03
13Phục Ma Pháp SưDevilG40082Slayer Crywolf Fortress01:17:36 12-03
14Thiên Tướng12ProMax40082 Devias01:22:20 12-03
15Thiên NữBaHoang40082HuynhDe Barracks of Balgass01:22:20 12-03
16Thiên NữQuanBui0340082Slayer Kubera Mine01:37:50 12-03
17Thiên NữQuanBui0240082Slayer Kubera Mine01:38:25 12-03
18Thiên Tướngkeokeda40082 Kubera Mine01:43:13 12-03
19Thiên SứQuanDW40082QuanFam Kubera Mine01:45:05 12-03
20Thiên SứFarm540082 Kanturu02:20:35 12-03
21Thiên SứGapLaGiet40082zFriendz Kanturu02:36:44 12-03
22Thiên NữFamr140082 Kanturu 202:52:33 12-03
23Thiên TướngLePhong40082 Raklion03:07:03 12-03
24Thiên SứQuatLoDit40082 Kanturu03:34:21 12-03
25Thiên NữMutBuLiem40082 Kanturu03:42:12 12-03
26Thiên NữMingming40082 Kanturu 203:54:11 12-03
27Thiên TướngFarm240082 Kanturu 204:20:14 12-03
28Thiên SứFarm340082 Kanturu 204:26:37 12-03
29Thiên TướngThanhPhong40082zFriendz Kanturu05:00:58 12-03
30Thiên TướngFamr440082 Raklion05:40:58 12-03
31Thiên TướngDKrezo40082 Barracks of Balgass06:23:38 12-03
32Thiên KiếmHanYu40082Slayer Crywolf Fortress06:44:27 12-03
33Phục Ma Pháp SưKinjaz40082Slayer Kubera Mine06:56:42 12-03
34Thánh NữHoaXinh40082 Arena07:15:12 12-03
35Thiên VươngHoangKa8940082 Kanturu07:22:32 12-03
36Thiên SứDWGA40082 Kubera Mine07:56:14 12-03
37Thiên Vương5673434540082 Swamp of Darkness08:09:23 12-03
38Thiên SứCuThor40082 Crywolf Fortress08:28:35 12-03
39Thiên NữQuanBui0440082Slayer Kubera Mine09:26:07 12-03
40Thiên NữBuffHizz40082 Kubera Mine09:27:25 12-03
41Quyền VươngHizzRF40082 Swamp of Darkness09:34:57 12-03
42Quyền VươngRFFFFF40082Slayer Swamp of Darkness10:18:40 12-03
43Thiên KiếmSans40082Slayer Kubera Mine11:34:32 12-03
44Thiên TướngKhaNhi39182 Barracks of Balgass14:18:08 12-03
45Phục Ma Pháp Sưhuyga38882 Karutan 109:54:48 12-03
46Thiên Tướngcovit38682 Karutan 210:00:31 12-03
47Thiên KiếmzzZEROzz38482 Kanturu14:12:35 12-03
48Thiên Nữefcui38182 Karutan 108:40:23 12-03
49Thiên NữBaoBao36882 Barracks of Balgass14:29:54 12-03
50Thiên NữHanSaRa31682Slayer Kanturu 208:44:26 12-03
Cập nhật lần cuối @ 01/01/1970 - 08:00 AM